ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
 • ออมดีมีสุข
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • Ministry Founding Day 132
 • ศูนย์การเกษตรพิรุณราช
 • Banner App Moac
 • สารเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2567
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)
 • รางวัล
 • นโยบายอธิบดี

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  ผู้ตรวจการเขต
  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
  • ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ผลการตรวจการ
  • สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น

  • ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ผลการตรวจการ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  เมนูอื่นๆ

  แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5(พ.ศ.2566-2570)
  รายงานประจำปี กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  เอกสารดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ของดีสหกรณ์
  ชุดข้อมูลสินค้าเกษตร มะม่วง
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลงานโดดเด่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
  คู่มือประชาชน
  ระบบตรวจการสหกรณ์
  ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบบริหารการจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  DPIS
  Workd
  รับชมสื่อออนไลน์ทาง YouTube

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพประกอบและวิธีทัศน์ จากเว็บไซต์ freepik.com

  Copyright © 2022 by chachoengsao provinctal cooperative office

  BACK TO TOP